Paris'te 15 Ekim 1978'de UNESCO Evinde resmen ilan olunmuştur.

1- Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve aynı var olmak hakkına sahiptir.

2- Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir.

Bir tür hayvan olan insan, öbür hayvanları yok edemez, bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez, bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla ödevlidir.

Bütün hayvanların insanlarca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır.

3- Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasızca ve zalimce işlem yapılamaz.

Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu; bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

4- Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel ve doğal çevrelerinde, karada, havada ve suda yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

Eğitim amacıyla olsa bile, özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.

5- Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan türden olan bütün hayvanlar, uyumlu bir biçimde özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

İnsanlar kendi çıkarları için bu uyumda yada bu koşullarda yapacakları her türlü değişiklik bu haklara aykırıdır.

6- İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar, doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşam hakkına sahiptir.

Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.

7- Bütün çalışan hayvanlar, iş süresinin ve yoğunluğunun ve süresinin sınırlandırılması, onarıcı ve güçlerini artırıcı beslenme ve dinlenme haklarına sahiptirler.

8- Hayvanlara fiziki yada psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak, hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başka biçimlerdeki her türlü deneyler için durum böyledir.

9- Hayvan, beslenmek için yetiştirilmişse bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de korkutmadan ve acı çektirmeden olmalıdır.

10- Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz.

Hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yaralanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.

11- Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış, bir  "genocide"  yani türe karşı bir suçtur.

12- Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış, bir  "genocide"  yani türe karşı bir suçtur.

Doğal çevrenin kirletilmesi ve yıkılıp yok edilmesinin sonucu  "genocide"  yani soykırıma varır.

13- Bir hayvanın ölüsüne de saygı göstermek gerekir.

Hayvanların öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonlarda yasaklanmalıdır; meğer ki bunlar hayvan haklarına saldırıyı göstermek amacı gütsünler.

14- Hayvanları savunma ve koruma kuruluşları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır.

Hayvan hakları da insan hakları gibi yasa ile korunmalıdır.

 

 

 

ŞARK KEMİKAL SAGLIK MALZEMELERİ SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.
DOĞU SANAYİ SİTESİ 1.BLOK NO.20 YENİBOSNA / İSTANBUL * TEL: 0212  652 27 27 FAKS: 0212  652 33 00