Giriş

 Mikroçip teknolojisiyle ilgili yayınlar (örneğin, iletişim protokolü); öncelikle mikroçip kullanıcıları ve ardından ISO (International Standards Organisation) için son yıllarda standardizasyon çabalarına destek olmuştur.

 Ne mutlu ki bu çabalar, mikroçip kimliklendirmesinin yaygın olarak uygulanmasını kolaylaştıran ve pazarın güçlenmesini sağlayan uluslar arası standartların (örneğin ISO 11784 ve 11785) kabul edilmesiyle sonuçlanmıştır. Bununla birlikte, bu standardizasyon çabalarına rağmen eğer okuyucu ve mikroçipin birbiriyle iletişim kurması için yeterli yakınlık olmaz ise kimlikleme ağı etkin olarak işlemez. Böylece hayvanın eşsiz kimlik numarasını tespit edilemez. Bu etkileşimi optimize etmek için, uluslararası veteriner birliği değişik hayvan tiplerinde mikroçip uygulama yerlerinin standartlaştırılması için özenle çalışmaktadır.

 Bu yazı, bölge ve tür varyasyonlarını (eğer varsa) belirterek tavsiye edilen uygulama yerlerini açıklamaktadır.  Başta kedi ve köpekler olmak üzere, çiftlik hayvanları, diğer memeliler, amfibiler, kuşlar ve sürüngenler ile ilgili bilgiler içermektedir. Ayrıca mikroçip okuyucunun fonksiyonel olarak çalışması için öneriler içeren bir bölüm bulunmaktadır. Bu konu mikroçip kimlikleme sisteminin genellikle gözden kaçan ayrılmaz bir parçasıdır.

 Lütfen bu bilgiyi, kullanıcıların bilinçlenmesi ve bu standartlara uymaları için üyelerinize yayın. Birlikte bu teknolojinin gelecekte daha iyi olacak şekilde sürmesini sağlayabiliriz.

 Mikroçip uygulama yerlerinin standartlaştırılması, radyo dalgası kimlikleme sisteminin (RFID) bütünüyle doğru çalışması için gereklidir. Bu özellikle etkin etkileşim mesafesi olan ancak okuyucu ve transponder (mikroçip) arasındaki mesafe kısa olan FDX tabanlı iletişim protokolleri için önemlidir. Bununla birlikte, her ne kadar standartlaştırılmış uygulama yerleri önemli ise de eğer birisi yerleştirilmiş transponderin tespitinde kullanılacak okuyucunun önemini göz ardı ederse sistem doğru çalışmaz. Aşağıdaki hususlar Dünya Küçük Hayvan Veteriner Örgütü Mikroçip Altkomitesi’nin küçük (evcil) hayvanlarda uygulama yerleri için tavsiyeleridir. Belgeye ek olarak küçük (evcil) hayvanlar dışında diğer türlerde de belirtilen uygulama yerlerinin yanı sıra okuyucu performansını artırmak üzere tavsiyeler verilmiştir. Lokal anestezi yapılması veteriner hekimin kendi takdirine bırakılmıştır. Her tür enjeksiyonda aseptik tekniği önerilir.

 

Küçük (Evcil) Hayvanlarda mikroçip uygulama (implantasyon) yerleri

Kedi ve Köpek

Kedi ve köpekte yürürlükte onaylı iki uygulama yeri vardır:

a)      Transponder (mikroçip) deri altına, iki skapula arasına yerleştirilir. Bu Birleşik Krallık Ülkeleri (Galler, İskoçya,  İngiltere ve Kuzey İrlanda) ,İrlanda Cumhuriyeti ve ABD de uygulanan standart uygulama yeridir.

b)      Transponder (mikroçip) deri altına sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına uygulanır. Bu kıta Avrupa’sında uygulanan standart uygulama yeridir. (Birleşik Krallık ülkeleri ve İrlanda Cumhuriyeti hariç)

Uluslar arası ortak bir uygulama yeri üzerinde anlaşılıncaya kadar bu coğrafi bölgede kullanılan yaygın uygulama yerlerini iyice taramak son derece önemlidir. Bir hayvanın taraması olumsuz çıksa bile yukarıda belirtilen alternatif uygulama yerinin de araştırılması kesinlikle tavsiye edilir.

 Diğer Hayvan Türleri için tavsiye edilen uygulama yerleri

Bilateral simetrik türlerde, mikroçip sol tarafa yerleştirilebilir (eğer cinsiyet tayini için de kullanılacaksa bu durumda eğer mümkünse erkeklerde sol, dişilerde sağ tarafa uygulanmalıdır).

Memeliler:

At: At için yürürlükte onaylı iki uygulama yeri vardır:

a)      Mikroçip nuchal ligament içine 3. aralığa veya kulak ile kürek kemikleri arasındaki bölgenin orta noktasına yerleştirilir. Bu Avustralya dışındaki tüm ülkeler için tavsiye edilen uygulama yeridir.

b)      Mikroçip sol omuz kas içine veya ön enjeksiyon üçgeni içine yerleştirilir. Tüylerin tıraş edilmesi, lokal anestezi ve aseptik teknik gereklidir. Bu Avustralya’da önerilen uygulama yeridir.  İki farklı uygulama yeri olmasından dolayı, lütfen yukarıda kedi ve köpekler için verilmiş tarama prosedürüne uyunuz.

Çiftlik Hayvanları

Sığır, koyun, keçi, domuz ve et üretiminde kullanılan diğer türler için uygulama yeri, sol kulak tabanında scutiform cartilage üzerindedir. Uygulama yapılmış et üretiminde kullanılan hayvanların harici bir işaret taşıması kesinlikle önerilir.  Böylece mikroçip kesimden önce tespit edilip çıkartılabilir. Ulusal ticaret veya hükümet yönetmelikleri et üretiminde kullanılan türler için mikroçip kullanımını düzenlemelidir ve bazı durumlarda kullanıma izin verilmeyebilir.

Filler: Kuyruksokumunun sol tarafına deri altına yerleştirilir.

Hyrax ve Loris: Bel bölgesinde sol taraf deri altına yerleştirilir.

Alpacas (Avustralya için): Kafanın üzerinde sol kulak arkasına sol omuzun ortasına deri altına yerleştirilir.

Diğer Memeliler: omuz çıkıntısı (cidago) ile sırtomuru arası -olgun yaşta- mesafe 17 cm den büyükse sol kulağın tabanına deri altı, 17 cm den küçükse omuz çıkıntıları arasına deri altına yerleştirilir.

Kara ve suda yaşayanlarda: Lenfatik boşluğa yerleştirilip doku yapışkanı ile kapatılmalıdır.

Kuşlar: 5.5 kg olgun canlı ağırlıkta ve uzun bacaklılarda boynun tabanında deri altı, 5.5 kg dan az ağırlıktakilerde sol göğüs kası içine ve aşağı doğru yerleştirilmeli ; implantasyon yerinin kapatılması için doku yapışkanı ya da dikiş kullanılmalı.

Yukardakilerin dışında:

Uçamayan kuşlar(civciv) : dört günlük yaşa kadar başın gerisindeki şerit biçimindeki kas içine uygulanmalı.

Daha yaşlı kuşlarda: sol buta deri altı

Emu: sırt orta noktası deri altı

Penguen ve akbabalar: Boynun tabanı deri altı

Balık: 30 cm den uzun balıklarda sırt yüzgecinin ön tarafında sol tarafında, 30 cm den kısalar için coelemik boşluğa doğru sol tarafa yerleştirilmeli

Reptiller:

Kaplumbağa: küçüklerde deri altı, küçük yapılı ince derililerle, büyük yapılılarda intramuskuler teknik şeçilmeli. Implantasyon yeri doku yapışkanı ile kapatılmalı. Kış uykusuna yatan türlerde uykuya girmeden birkaç hafta önce işlem tamamlanmalı.

Timsahlar: Enseye doğru deri altı

Kertenkele: Burun ilevent arası mesafe 52.5 cm den uzun olanlarda sol inguinal bölgeye deri altı, 52.5 cm den kısa olanlarda ise intracoelemic.

Yılanlar: boynun sol tarafına baş uzunluğunun iki katı mesafe arkaya deri altına uygulanmalı.

Dikkat: kafeste tutulan primatlarda kolayca okumanın yapılabilmesi için sağ ön ayağın gerisine intra muskuler yerleştirilmeli. Büyük kedilerde de omuz bölgesine implante edilmeli. Bu yerler operatörlerin hayvanın yalnızca bir tarafını görebilecekleri özel şartlarda tutulmaları halinde tercih edilmeli.

Okuyucu Performansının Arttırılması

Okuyucu performansında sıklıkla göz ardı edilen faktör kullanıcıdır. Kullanıcının dikkati ve okuyucuyu uygulama tarzı okuyucu performansını önemli ölçüde etkiler. Kullanıcının kontrolu altında bulunan ve performans düşmesine sebep olabilen bir alan mevcuttur. Kullandığınız okuyucunun coğrafi bölgenize uygun iletişim protokolleri ile uyum sağladığından emin olmalısınız. Okuyucu bakımı ve okuma tekniği için üretici firmanın talimatlarını takip ediniz. Mikroçip varlığını araştırırken taramaya standart bulunması muhtemel yerlerden başlanmalı, dairesel hareketlerle okuyucunun deri ile teması sağlanarak çip araştırılmalıdır. Okuma mesafesi azda olsa mikroçipin yönünden ve mikroçip okuyucu dizaynından etkilenir. Mikroçipin gerçek pozisyonunu görmememize rağmen eğer dizayn elveriyorsa okuyucuyu hafifce çevirerek okuma performansı arttırılabilir.

İmplante edilmiş hayvanın belirlendiğinden emin olmak için en az 10sn süre ile okuma ya da tarama işlemi yapılmalı-mümkünse daha uzun süreli- hayvanda mikroçipin olmadığı şeklinde bir sonuç çıkarmak için tarama işleminin iki kez arka arkaya yapılması gerklidir. Mümkünse okuma işlemini farklı bir okuyucu ile yapınız. Bu gibi durumlar ancak istisnai olarak karşımıza çıkmaktadır. Çipin bulunması muhtemel bütün yerler taranmalıdır.

Taşınabilir okuyucuların düzgün çalışması için pillerinin şarjlı olması ve bakımının iyi yapılmış olması gerekir.

Okuyucular elektro manyetik enerji yayıp aldıklarından dolayı, diğer elektronik malzeme ve metal nesnelerden etkilenebilir. Floresan ışık, kompüter terminali, paslanmaz çelik masalar vb. nesneler içeren barınaklar ve veteriner klinikleri okuma için elverişli olmayan ortamlardır. Okuyucunun elektronik malzemeden uzaklığının en az 1 m olmasına çalışılmalıdır. Metal masalar üzerinde ve tasma takılı iken tarama ya da okuma yapılmamalıdır.

Bütün mikroçipli hayvanlar yılda bir kez çipin yerinde olduğu ve çalıştığından emin olmak için taramadan geçirilmelidir.

Sonuç olarak, Bütün üretici ve dağıtıcı firmalar ürünleri için destek hizmeti verirler. İmplante edilmemiş bir mikroçip kullanarak sıksık okuyucunun performansının-okuma oranı ve mesafe bakımından- ölçülmesi gereklidir.Performansı kuşkulu ya da düşük bir okuyucuyu kullanmayınız, üretici ya da dağıtıcıdan ürün(donanım) desteği isteyiniz .

 

Kaynak :
FVE/00/017 Identification Microchip Implantation Sites

 

 

 GÜNCEL

 

 

ŞARK KEMİKAL SAGLIK MALZEMELERİ SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.
DOĞU SANAYİ SİTESİ 1.BLOK NO.20 YENİBOSNA / İSTANBUL * TEL: 0212  652 27 27 FAKS: 0212  652 33 00