Mikroçip kimlik uygulaması, tüm dünya ülkelerinde kullanılmaktadır. Hatta Avrupa ülkelerinin birçoğunda mecburidir. VetKimlik Türkiye Evcil Hayvan Kimlik Kayıt Sistemi, sahipli sahipsiz pet hayvanları ile, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kayıt altına almak, onlara kalıcı bir kimlik kazandırmak, onları çalıntı ve kaybolmalara karşı korumak, yurtiçi ve yurtdışı dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş uluslararası mikroçip kimlik sistemidir.

 Evcil hayvan sahipleri, veteriner klinikleri, barınaklar gibi sistemle bağlantısı bulunanlar tarafından vetkimlik.com’a  ulaştırılan kaybolma-çalınma ihbarları, anında sisteme üye olan tüm barınaklara, veteriner kliniklerine, belediyelere, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine bildirilmekte ve kaybolan-çalınan evcil hayvanın bulunması sağlanmaktadır.

Özellikle belediyelerin uygulamış olduğu sokakların rehabilitasyonu projesi kapsamında, sokaklardan toplanan petlere, daha önce yapılan uygulamaların(kısırlaştırma, aşılama gibi) bilinmemesi nedeniyle aynı işlemler tekrar yapılmakta ve hiç hoş olmayan durumlar ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan kulak küpesi ve dövme gibi alternatif kimlikler, zaman içerisinde kırılma, düşme, kimlik numarasının net olarak okunamaması gibi dezavantajlar taşımaktadır ve bu nedenle de ihtiyaca tam olarak cevap verememektedir. Ayrıca bu sistemlerde aynı numaranın birden fazla hayvana verilebilme riski söz konusudur. Bunun yanında internet üzerinden evcil hayvana yapılan tüm uygulamaları(aşılar, operasyonlar, evcil hayvana ait özel bilgiler ile gelecekte yapılması gereken aşı ve kontroller vs) diğer uygulama noktalarının ve evcil hayvanın sahibinin görmesi mümkün olabilecektir.

Sisteme kayıt olan evcil hayvan sahibinin haberleşme ve iletişim bilgileri, güvenlik nedeniyle sistemde yer almamaktadır. Sadece evcil hayvana ait olan ve diğer uygulama merkezlerinin izlemesinde sakınca görülmeyen bilgiler  yer almaktadır.

Son zamanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan Özel Hayvan Sağlık Sigortası kapsamında; sigorta şirketleri, mikroçip uygulamasını zorunlu tutmakta ve mikroçipi olmayan hayvanı sigortalamamaktadır.  Bu sistem sayesinde birçok hatalı işlemlerin de önüne geçilmiş olunmaktadır.

 

 

ŞARK KEMİKAL SAGLIK MALZEMELERİ SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. Ferahevler Mah. Meral Sokak No.7 Sarıyer-İSTANBUL * TEL: 0212 652 27 27 FAKS: 0212 652 33 00